Forest Park - Nov 15, 2015*=new to park   **=new to city

 

Ascomycetes

Apiosporina morbosa
**Ascocoryne sp.
Ascocoryne cf. cylichnium
Biscogniauxia atropunctata
Chlorociboria aeruginascens
Daldinia childiae
Diatrype stigma
**Hypomyces sulphurea
Hypomyces xyloboli
Hypoxylon fragiforme
Mollisiaceae sp.
Nectria sp.
Trichoderma sp.
 

Crusts & Parchment

Botryobasidium sp.
Corticium roseum
Hydnoporia olivacea
Peniophora albobadia
Peniophora cinerea
Phlebia incarnata
Phlebia radiata
Phlebia tremellosa
Plicaturopsis crispa
Radulomyces copelandii
Stereum complicatum
Stereum complicatum
Stereum sp.
as Stereum ostrea
 

Gasteromycetes

Apioperdon pyriforme
as Lycoperdon pyriforme
 

Gilled Fungi

*Armillaria gallica
**Cuphophyllus pratensis
Hypholoma fasciculare
Hypholoma lateritium
*Lepista nuda
Mycena inclinata
Mycena sp.
Pleurotus ostreatus
Pluteus cervinus-complex
Psathyrella sp.
Psathyrella sp.
 

Jelly Fungi

Exidia crenata
as Exidia recisa
Tremella mesenterica
 

Myxomycetes

Hemitrichia clavata
Lycogala epidendrum
 

Polypores

*Bondarzewia berkeleyi
Daedalea quercina
Fulvifomes robiniae
as Phellinus robiniae
*Fuscoporia gilva
as Phellinus gilvus
Gloeoporus dichrous
Grifola frondosa
Irpex lacteus
Lentinus brumalis
Neofavolus alveolaris
Trametes gibbosa
Trametes hirsuta
Trametes versicolor
Trichaptum biforme
Tyromyces chioneus